Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast


Apr 14, 2020

Gäst den här gången är Oscar Salazar Aros från Malmö. Han har lanserat träningskonceptet Revolutionary Fitness Sweden. Hör honom berätta mer om varför han valde att starta rörelsen i Sverige och vad den står för.

Musik: RVNS-Barcelona

OBS: Tyvärr sämre ljudkvalité den här gången.