Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast

Apr 21, 2020

Marcus Peterson är psykoterapeut och berättar om hur uppväxten påverkat honom till att jobba med terapi, vilka utmaningar han ser att dagens familjer ställs inför, vad vi ska tänka på i våra familjerelationer nu under Corona-krisen samt när det kan vara läge att söka söka hjälp innan parrelationen...


Apr 14, 2020

Gäst den här gången är Oscar Salazar Aros från Malmö. Han har lanserat träningskonceptet Revolutionary Fitness Sweden. Hör honom berätta mer om varför han valde att starta rörelsen i Sverige och vad den står för.

Musik: RVNS-Barcelona

OBS: Tyvärr sämre ljudkvalité den här gången.