Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast

Mar 7, 2019

Vi samtalar med Cecilia Heule som är doktorand och undervisar på socialhögskolan i Lund. Hon berättar om hur hon var med och skapade ett kollektiv för missbrukare i Amsterdam när hon bodde där i slutet av 80-talet/början av 90-talet. Cecilia har även varit med och grundat en mobiliseringskurs på Lunds...