Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast

Sep 16, 2018

Första gästen nu i höst är Susanne Gunnarsson, flerfaldig medaljör i både OS och VM i kanot! Med sammanlagt 17 medaljer mellan år 1981 och 1998 är hon en av de mest framgångsrika idrottarna i svensk historia. Livet har dock inte alltid varit på topp. Framgången har även kostat. Resan har innehållit...