Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast

Nov 27, 2017

Celia Ahlqvist Boltes åkte till Nepal tillsammans med en vän för att backpacka under våren 2015, men det hela skulle utveckla sig till en mardröm. De hamnade mitt i en kraftig jordbävning som krävde omkring 9000 människors liv, orsakade en kraftig förödelse och lämnade traumatiska minnen hos de som klarade...