Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast

Feb 25, 2017

Tredje gästen i podden är eldsjälen Hossein Karbassi som är aktiv på många olika samhällsområden. I detta avsnitt pratar vi om det arbete som han tillsammans med kollegorna på Klostergårdsskolan i Lund, och andra aktörer i området, har lagt ner för att förbättra trivseln och integrationen på...