Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast

Jan 29, 2017

Podcasten gästas denna gång av fritidspolitikern Yanira Difonis Montoya från Lund. Yanira är viceordförande för arbetsgivarutskottet i kommunstyrelsen i Lund, är representant för Miljöpartiet i kommunfullmäktige, sitter med i barn- och skolnämnden och är ordförande för Lunds kommuns integrationsråd....