Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast


Dec 12, 2019

Adams Bartee är ett välbekant ansikte bland ungdomar i Lund och dess omgivning. Som fritidsledare är han engagerad  och brinner särskilt för att jobba med unga killar som hamnat lite snett i livet. Hans egen uppväxt präglades av krig och misär då han växte i Liberia som på den tiden präglades av ett blodigt inbördeskrig. I denna podd pratar vi både om minnesbilderna från kriget och tar oss igenom några av de utmaningar som dagens ungdomar i Sverige ställs inför. Kanske det mest spännande avsnittet på länge. 

Musik: RVNS-Barcelona, RVNS-Dimelo