Preview Mode Links will not work in preview mode

Röster av vilja - podcast


Oct 31, 2019

Nour Habib hade en tuff uppväxt där skoltiden innehöll mobbning, bråk och stök. Han hamnade så småningom i kriminella kretsar och genomförde med tiden allt grövre och grövre brott. Vändpunkten kom när han dömdes för ett rån och hans familj sa upp kontakten med honom. Under tiden i fängelset insåg han att han inte ville tillbaka till kriminaliteten och var fast besluten att ändra sitt liv. Genom stöd från främst aktörer inom näringslivet bildades föreningen "Trygg rätt" där Nour aktivt arbetar för att stötta ungdomar att inte hamna i de destruktiva miljöer han själv en gång levt i. 

Musik: RVNS-Barcelona och RVNS-Dimelo